De ISO 14001 en de evolutie die deze heeft meegemaakt

        

Het is voor veel mensen nog niet helemaal duidelijk wat de zogenaamde ‘ISO 14001‘ nu precies is. Het betreft hier de internationaal geaccepteerde standaard welke de eisen bevat voor het realiseren van een milieumanagementsysteem. Deze internationale standaard is tot stand gekomen door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. In de praktijk is het zo dat de ISO 14001 standaard in het bijzonder wordt omgezet met als doel om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen. Bovendien dient ze eveneens in te staan voor het borgen van de uitvoering er van. Wilt u graag meer te weten komen over deze standaard? Dan zal al snel duidelijk worden dat u daarvoor op deze pagina aan het juiste adres bent.

             Afname van de milieurisico’s

In lijn met bovenstaande ligt het feit dat de ISO 14001 ervoor moet zorgen dat er een milieuzorgsysteem tot stand kan komen welke de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk doet afnemen. In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht is het zo dat er geen algemene verplichting geldt voor wat het hanteren van de ISO 14001 standaard betreft. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat er heel wat gemeenten zijn (en dat worden er steeds meer) welke er wel om vragen op het ogenblik dat er een milieuvergunning dient te worden toegekend. Bovendien kan er vandaag de dag eveneens worden vastgesteld dat grote bedrijven en overheden voldoen aan de ISO 14001 standaard als belangrijke eis opnemen in hun aanvragen.

             Twee keer gereviseerd

Voor de ISO 14001 geldt dat ze sinds de ontwikkeling van de standaard twee keer werd gereviseerd. De introductie van de standaard vond plaats in het jaar 1996. In het jaar 2004 was er sprake van een belangrijke afweging voor aanpassing. Deze had betrekking tot de realisatie van compatibiliteit met de ISO 9001:2000 standaard. In het jaar 2015 volgde er uiteindelijk nog een tweede revisie. Deze bracht het aanpassen van de Annex SL structuur met zich mee.

             Nieuwe ISO 14001 in 2015

De nieuwe versie van de ISO 14001 welke werd gepubliceerd in het jaar 2015, meer bepaald op 15 september van dat jaar, heeft in Nederland de officiĆ«le benaming ‘NEN-EN-ISO 14001: 2015’ ontvangen. Deze versie fungeert als de opvolger voor deze welke is verschenen in het jaar 2004. De revisie van de norm bracht een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Het ging hierbij om de volgende zaken:

  • De focus werd deels gelegd op leiderschap;
  • Er is sprake van een gedeelde focus op risico management;
  • De nadruk ligt op het meten en aanpassen van doelstellingen;
  • Communicatie en bewustwording;
  • Een inperking van het aantal voorgeschreven eisen;

De concrete eisen waarvan sprake is bij de ISO 14001 hebben specifiek betrekking tot vijf verschillende onderdelen. Het gaat hierbij om de volgende:

  1. Het milieubeleid;
  2. Planning en milieu-risicoanalyse + het opstellen van een milieuplan;
  3. Implementatie en uitvoering binnen de onderneming;
  4. Controlerende en corrigerende maatregelen;
  5. De beoordeling vanuit de directie van het bedrijf;

Tot slot is het eveneens interessant om te weten dat de ISO 14001 specifiek werd opgezet met als doel om compatibel te zijn met de ISO 9001 en met verschillende andere ISO’s. Dit maakt ze vrij eenvoudig combineerbaar. Voor een ISO certificering is Normeccertifcation.nl de aangewezen partij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *