VvE Beheer

VvE Beheer, voor wie geldt dat? Elke flat en elk appartementencomplex heeft een VvE. VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. De VvE regelt alle zaken voor de gemeenschappelijke ruimten van de flat. Alle bewoners van de flat betalen maandelijks of jaarlijks een bedrag aan de VvE, waarvan het onderhoud gedaan wordt. De VvE heeft een bestuur wat bestaat uit inwoners van de flat. Die leden zijn gekozen op een algemene vergadering. In principe kan elke inwoner van de flat die boven de 18 is plaatsnemen in het bestuur, mits de inwoners en de andere bestuursleden het daar mee eens zijn. De VvE is dus het belangrijkste orgaan in het bestuur van een flat en wordt dan ook vaak bijgestaan door een VvE Beheerder.

Vve beheer

Kosten VvE Beheer

De hoofdtaak van de VvE is de zorg voor de gemeenschappelijke ruimtes. Dit zijn ruimtes zoals de hal, de lift en de gangen, maar ook de entree, de gevel en de technische installaties vallen hieronder. In principe regelt de VvE dus alles wat buiten het bereik van de woningen valt. De VvE Beheer Tarieven zijn onder andere gebaseerd op de grootte van de flat en het onderhoud wat gedaan moet worden. Daarnaast wil de ene VvE enkel het administratieve deel uitbesteden en de andere wil graag het volledige beheer uitbesteden. De tarieven voor vve beheer zijn daardoor ook verschillend.

Naast de taken die men wenst uit te besteden hangen de tarieven ook af van de grootte van de Vereniging. Elke VvE stelt voor elk komend jaar een plan vast. In dat plan staat wat voor onderhoud er het komende jaar uitgevoerd moet worden en de kosten die daarvoor gemaakt worden. Op basis van dat plan moeten de bewoners van de flat geld inleggen om dat mogelijk te maken. Omdat je bij de aankoop van je appartement ook mede-eigenaar wordt van de flat, ben je hiertoe verplicht. Je kunt het zien als onderhoud aan een huis; als je een eigen huis gekocht hebt, moet je daar ook zelf de kosten voor dragen.

Algemene ledenvergadering, de ALV

Het bestuur van de VvE vergadert een aantal keer per jaar. In zulke vergaderingen wordt besproken hoe het gaat met het onderhoud en het budget. Elk jaar is er een algemene ledenvergadering, waarbij alle inwoners van de flat aanwezig mogen zijn. Op die vergadering worden voorstellen gedaan voor het plan voor het komende jaar. Inwoners mogen hun mening uiten en voorstellen doen voor het onderhoud wat volgens hun prioriteit heeft. Het schrijven wat hieruit voortkomt, heet de splitsingsakte. Ook wordt het bestuur gekozen in de algemene ledenvergadering. In sommige VvE’s verandert het bestuur jaarlijks, in andere VvE’s blijft het bestuur aan zolang als de bestuursleden en inwoners goed vinden.

VvE Beheer

Aan het beheer van de VvE zitten een aantal tarieven verbonden. De VvE moet namelijk geregistreerd staan. Die registratie wordt gedocumenteerd bij de notaris, veelal bij de oprichting van de VvE. Bij de notaris wordt ook beschreven wat het gebouw exact omvat en waar de VvE verantwoordelijk voor is. Het is dus niet mogelijk om zomaar wijzigingen aan te brengen in de werkwijze van de VvE, die moeten eerst worden goedgekeurd tijdens een algemene ledenvergadering en vervolgens aan de notaris worden doorgegeven. Wordt het VvE Beheer uitbesteed, dan wordt hier ook jaarlijks over gestemd tijdens de ALV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *