Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Als er projecten in de publieke ruimte op stapel staan is het van belang dat daar draagvlak voor is onder de omwonenden.  Als dat niet zo is kan het project ernstige vertraging oplopen. Enerzijds doordat bewoners bezwaar gaan maken tegen de gemeentelijke plannen die de basis vormen voor het project. Anderzijds doordat er tijdens de […]