Wat zijn de voordelen van een waterpomp?

Share Article

Een dompelpomp is een pomp die onder water kan worden geïnstalleerd. Water wordt direct in de pomp gezogen via een aanzuigrooster aan de onderkant van het apparaat. Het water verlaat vervolgens de pomp bij de uitlaat. Om het water weg te kunnen pompen, kun je een afvoerslang of afvoerleiding op de afvoer aansluiten. Tegenwoordig zijn dompelpompen in verschillende soorten verkrijgbaar. Elke variëteit heeft een specifiek gebruik. Weten voor welke toepassing je een dompelpomp wilt gebruiken, is van cruciaal belang, omdat ze in verschillende omgevingen kunnen worden gebruikt. Je kunt nadenken over het soort water dat je moet pompen. Je kunt ook overwegen of je van plan bent de pomp permanent op zijn plaats te laten.

Drijvende dompelpomp

Het eerste type dompelpomp is een vlotterpomp. Een vlotter zorgt ervoor dat de pomp aan- en uitschakelt afhankelijk van het niveau van het water. Voor de pomp fungeert de vlotter als een soort schakelaar. Doordat een vlotter op het water drijft, stijgt het niveau samen met het water. Het startniveau van de pomp wordt bereikt zodra de vlotter een bepaalde hoogte bereikt. Wanneer het stop niveau is bereikt, zorgt de vlotter ervoor dat de pomp wordt ingeschakeld en continu draait. Met andere woorden, een vlotter garandeert dat de pomp automatisch inschakelt wanneer een put of ruimte volloopt met water. Het wordt ook automatisch uitgeschakeld wanneer een vooraf bepaald waterniveau is bereikt. Een dergelijke functie is ook terug te vinden in een beregeningspomp.

Platte zuiger

Als je al het water uit je kelder wilt pompen omdat deze gevuld is met regenwater of grondwater, dan is een platte pomp vereist. Een dompelpomp kan het water bijna volledig uit een ruimte verwijderen en laat slechts enkele centimeters residu achter. Een vlakzuiger zorgt ervoor dat een gebied nagenoeg droog wordt gezogen tot een residu van 0 à 2 mm. Voor gebruik in ondergelopen delen van de woning die bijna helemaal droog moeten worden gepompt, is een platte zuiger geschikt. Je moet er echter voor zorgen dat het oppervlak van de plek die je wilt leegzuigen ook vlak is. Als dit niet het geval is, werkt deze machine mogelijk niet maximaal.

Vuilwaterpomp

Als je water wilt afvoeren uit een put of tuin die modderig of met zand is gevuld, gebruik je een vuilwaterpomp. Dergelijke pompen kunnen water verwerken dat vaste deeltjes bevat. Dit komt doordat er onderin de pomp ruimte is waar de vaste deeltjes kunnen worden opgezogen om verstopping te voorkomen. Water dat vuil is, zal waarschijnlijk troebel zijn en grotere deeltjes bevatten. Dit kunnen vaste deeltjes tot 50 mm zijn. Pompen kunnen ze allemaal opzuigen. Het hangt echter allemaal af van de soort pomp. Voorbeelden van plaatsen waar deze pompen worden gebruikt, zijn industriële omgevingen, landbouw/veebedrijven en bouwplaatsen. Dergelijke pompen zijn meestal ook zeer duurzaam tegen zuur water omdat ze speciaal zijn gemaakt voor het aanzuigen van vuil water. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat ze na verloop van tijd gaan roesten.

You might also like

Materiaal

Wat moet je weten over de Sunshower deluxe?

Iedereen vindt het in de praktijk natuurlijk wel fijn om over een mooi kleurtje te beschikken. Dat is echter veelal eenvoudiger gezegd dan gedaan. Regelmatig

Omgevingsmanagement
Management

Omgevingsmanagement

Als er projecten in de publieke ruimte op stapel staan is het van belang dat daar draagvlak voor is onder de omwonenden.  Als dat niet

#Mindey

@mindey